เงื่อนไขการจัดส่งและคืนสินค้า

- สินค้าทุกชนิดซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้ 
- สินค้าอิเล็กทรอนิกส์มีประกัน 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า
- สินค้าที่มีตำหนิจากการผลิตสามารถส่งเรื่องเคลมได้ที่แฟนเพจ Roger Films Studio
- กรณีสินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นผู้เรียกร้องกับบริษัทผู้ขนส่งเอง

ทาง บริษัท พีบีจีเทคโนโลยี จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า